06 23 753 847 kim@communikim.nl
medische teksten leesbaar maken

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft moeite met het lezen van medische teksten, en ik begrijp wel waarom. Als arts, medisch specialist, verpleegkundige, psycholoog of paramedicus ben jij expert in je vakgebied. Je gebruikt vaktaal om informatie over te brengen. Medische termen zijn vaak ingewikkeld waardoor jouw patiënten of cliënten niet begrijpen wat je bedoelt. Om een diagnose te kunnen stellen of medische informatie te geven moet je specifiek zijn in je woordkeuze om ondubbelzinnigheden te voorkomen. Maar wat nou als je lezer er daardoor niets meer van begrijpt?

Zo maak ik medische teksten leesbaarder

Als tekstschrijver werk ik veel samen met zorgorganisaties en – professionals, ziekenhuizen en patiëntenverenigingen. Ze schakelen mij in om medische teksten leesbaarder te maken. Concreet betekent dat dat de boodschap hetzelfde blijft, maar dat de verpakking wat eenvoudiger wordt. Een tekst zonder vaktaal, aangevuld met voorbeelden maakt wat je bedoelt al duidelijker voor je lezer. Ook een heldere structuur, logische opbouw, korte zinnen en een scanbare tekst zorgen ervoor dat wat je wil vertellen ook echt aankomt bij de ontvanger.

Naast taalgebruik is het ook belangrijk om de juiste snaar te raken. Veel mensen vinden medische informatie spannend. Ze zijn bezorgd en angstig en krijgen daardoor niet alles mee. Het gaat er dus niet alleen om wat je vertelt, maar ook om hoe je het vertelt. Als tekstschrijver heb ik ook aandacht voor de mogelijk emotionele lading van de boodschap en houd ik rekening met hoe de boodschap overkomt bij de lezer.

Toegankelijk maken van medische informatie

Ben je op zoek naar een tekstschrijver die medische teksten leesbaar maakt? Ik schrijf onder andere:

  • Webteksten
  • (Nieuws)artikelen
  • Nieuwsbrieven
  • Interviews
  • Patiëntenfolders
  • Teksten voor online cursussen of naslagwerken

Deze teksten zijn vaak bedoeld voor een breed publiek. Je weet niet wat de voorkennis van je lezer is over het onderwerp. Om de medische informatie in je tekst toegankelijk te maken is er soms wat meer uitleg nodig. In mijn teksten zorg ik voor een logische opbouw waardoor de informatie van algemeen naar specifiek gaat. Zo raak je je lezer niet kwijt.

Welke medische informatie mag ik voor jou toegankelijker maken?